Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.

Podatki i opłaty


      Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdfPliki do pobrania:

Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

Stawki podatku od środków transportowych na 2014 r.