Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor Polski
Zawiadomienie o przekształceniu ZGKiUW

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.08.2019 o godzinie: 11:47:14.

Ogłoszenie o pracę

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 08.07.2019 o godzinie: 14:19:09.

Sprawozdanie finansowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.04.2019 o godzinie: 11:57:48.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZAGÓRÓW

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.06.2018 o godzinie: 08:38:50.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 30.05.2018 o godzinie: 13:23:40.

Zamówienia publiczne

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 12.08.2016 o godzinie: 12:30:03.

Sprawozdania z badań wody SUW Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.11.2015 o godzinie: 11:28:16.

Sprawozdania z badań wody SUW Trąbczyn

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.11.2015 o godzinie: 11:25:52.

Sprawozdania z badań wody SUW Łukom

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.11.2015 o godzinie: 11:23:05.

Sprawozdania z badań wody SUW Kopojno

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 09.11.2015 o godzinie: 14:27:07.

ZAWIADOMIENIE

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 21.10.2015 o godzinie: 07:58:27.

Dokumenty do pobrania

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 21.11.2014 o godzinie: 09:25:15.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych

ul. Przemysłowa 5

62-410 Zagórów

REGON 310507928

NIP 667-16-03-148


Istnienie „zakładu komunalnego” w Zagórowie datuje się na listopad 1991r., kiedy to Uchwałą Nr XII/69/91 z dnia 27 listopada 1991r. utworzony został Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Zagórowie.

W kolejnych latach zachodziły różnego rodzaju zmiany organizacyjne: likwidacja zakładu stolarskiego, łączenie z zakładem usług wodnych, zmiany nazw i form organizacyjnych. Obecna nazwa „Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych” nadana została Uchwałą Rady Miejskiej Zagórowa Nr XVIII/77/96 z dnia 10 kwietnia 1996r.

Kierownikiem Zakładu jest Pan Michał Król.

Zakład zatrudnia 18 pracowników.


Najwazniejsze zadania Zakladu to:

 • utrzymanie dróg gminnych, ulic, placów, parkingów, przystanków komunikacji publicznej oraz organizacja ruchu drogowego;

 • eksploatacja wodociagów i zbiorowego zaopatrzenia w wode;

 • eksploatacja miejskiej oczyszczalni scieków, systemu kanalizacji zbiorczej, usuwanie i oczyszczanie scieków komunalnych ze zbiorników bezodplywowych;

 • utrzymanie czystosci urzadzen sanitarnych;

 • utrzymanie komunalnego budownictwa mieszkaniowego;

 • remonty i modernizacja mienia gminy;

 • utrzymanie terenów rekreacyjnych, urzadzen sportowych, zieleni komunalnej i zadrzewienia;

 • nadzorowanie, prowadzenie inkasa oraz utrzymywanie ladu i porzadku na placach targowych w Zagórowie;

 • utrzymanie, konserwacje i eksploatacje lasów komunalnych stanowiacych mienie komunalne gminy;

 • prowadzenie dzialalnosci w zakresie produkcji rolnej na gruntach rolnych stanowiacych wlasnosc gminy;

 • prace drogowe - naprawa i budowa dróg i chodników oraz infrastruktury okolodrogowej;

 • prace w zakresie budowy sieci i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni scieków;

 • utrzymanie miejsc pamieci narodowej.


 • Telefony kontaktowe:


  ZGKiUW – 063 274 81 28 , e-mail zgk_umg@zagorow.pl

  Oczyszczalnia ścieków – 063 274 86 73


  Hydrofornie:

  Zagórów – inkasent Cegielski Stanisław Tel . 508134743

  Łukom – inkasent Krokowski Andrzej Tel. 502032257

  Trąbczyn – inkasent Szymczak Jerzy Tel. 502032523

  Kopojno – inkasent Mariański Henryk Tel. 502032759  Informacje o hydroforni.

  Podgląd dokumentu.