Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor PolskiRada Miejska Zagórowa

kadencja 2018 – 2023


Ryszard Sikorski                - Przewodniczący Rady

Grzegorz Skąpski          - Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Kowalewski          - Wiceprzewodniczący Rady


L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefony

Adresy e-mail

1.

Ryszard Sikorski

62-410 Zagórów

(63) 27 61 066

602 468 480

-----------

2.

Michał Ruciński

ul. Średnia 14

62-410 Zagórów

604 564 778

umichalar@vp.pl

3.

Tomasz Słowiński

ul. Zielona 3

62-410 Zagórów

600 037 136

ewelina-slowinska14@wp.pl

4.

Marcin Kaczorowski

ul. Wierzbowa 5

62-410 Zagórów

-----------

marcin00200@vp.pl

5.

Marek Zawal

ul. Leśna 4b/8

62-410 Zagórów

504 210 235

maz.transport@wp.pl

6.

Konrad Przydryga

Kopojno 21A

62-410 Zagórów

(63) 27 48 007

-----------

7.

Elżbieta Mróz

Skokum 66

62-410 Zagórów

608 677 470

ela.mroz@interia.pl

8.

Jan Nowak

Wrąbczyn Górski 37a

62-410 Zagórów

691 131 052

jan.nowak61@adres.pl

9.

Danuta Kujawa

Drzewce 37

62-410 Zagórów

603 642 490

kujawa_danuta@wp.pl

10.

Marcin Urycki

Trąbczyn 16

62-410 Zagórów

607 706 602

m.urycki@onet.eu

11.

Gabriel Kubiak

62-410 Zagórów

----------

----------

12.

Jan Kloc

Trąbczyn B 14

62-410 Zagórów

798 953 881

klocj@op.pl

13.

Grzegorz Skąpski

Bukowe 68

62-410 Zagórów

500 668 735

--------------

14.

Paweł Burdziński

Łomów 38

62-410 Zagórów

----------

pawel.b91@wp.pl

15.

Rafał Kowalewski

Smoleniec 1

62-410 Zagórów

(63) 21 33 389

601 896 389

-------------