Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpkRada Miejska Zagórowa

kadencja 2018 – 2023


Ryszard Sikorski                - Przewodniczący Rady

Grzegorz Skąpski          - Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Kowalewski          - Wiceprzewodniczący Rady


L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefony

Adresy e-mail

1.

Ryszard Sikorski

62-410 Zagórów

(63) 27 61 066

602 468 480

r.sikorski@zagorow.pl

2.

Michał Ruciński

ul. Średnia 14

62-410 Zagórów

604 564 778

michal.rucinski@zagorow.pl

3.

Tomasz Słowiński

ul. Zielona 3

62-410 Zagórów

600 037 136

t.slowinski@zagorow.pl

4.

Marcin Kaczorowski

ul. Wierzbowa 5

62-410 Zagórów

-----------

m.kaczorowski@zagorow.pl

5.

Marek Zawal

ul. Leśna 4b/8

62-410 Zagórów

504 210 235

m.zawal@zagorow.pl

6.

Agnieszka Czerniak

Kopojno 47

62-410 Zagórów

501 632 606

a.czerniak@zagorow.pl

7.

Elżbieta Mróz

Skokum 66

62-410 Zagórów

608 677 470

e.mroz@zagorow.pl

8.

Jan Nowak

Wrąbczyn Górski 37a

62-410 Zagórów

691 131 052

j.nowak@zagorow.pl

9.

Danuta Kujawa

Drzewce 37

62-410 Zagórów

603 642 490

d.kujawa@zagorow.pl

10.

Marcin Urycki

Trąbczyn 16

62-410 Zagórów

607 706 602

m.urycki@zagorow.pl

11.

Gabriel Kubiak

62-410 Zagórów

----------

g.kubiak@zagorow.pl

12.

Jan Kloc

Trąbczyn B 14

62-410 Zagórów

798 953 881

j.kloc@zagorow.pl

13.

Grzegorz Skąpski

Bukowe 68

62-410 Zagórów

500 668 735

g.skapski@zagorow.pl

14.

Paweł Burdziński

Łomów 38

62-410 Zagórów

----------

p.brudzinski@zagorow.pl

15.

Rafał Kowalewski

Smoleniec 1

62-410 Zagórów

(63) 21 33 389

601 896 389

r.kowalewski@zagorow.pl