Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Ogłoszenia o przetargach 2020

Zamówienia publiczne podlegające Ustawie.
Zmiana treści SIWZ dot. zamówienia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” : IKZP.271.13.2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 18.01.2021 godzina: 14:08:58 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 30.12.2020 godzina: 14:01:39 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego z ciągnikiem rolniczym dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 29.12.2020 godzina: 12:50:13 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia...

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 28.12.2020 godzina: 12:01:26 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 23.12.2020 godzina: 14:08:26 przez: Dariusz Durczak.ZMIANA TREŚCI SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Budowa wew. instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji (...)

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 21.12.2020 godzina: 13:02:56 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 08.12.2020 godzina: 13:44:23 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu Budowa wew. instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji: Przyłącze gazowe Ośrodek Zdrowia w Zagórowie; Szkoła Podstawowa, ul. Plac Szkolny; Szkoła Podstawowa, ul. Pyzderska; Przedszkole Samorzadowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 08.12.2020 godzina: 13:38:58 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.12.2020 godzina: 08:47:24 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 02.12.2020 godzina: 09:05:36 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 26.11.2020 godzina: 14:55:14 przez: Dariusz Durczak.Odpowiedzi na pytania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 16.11.2020 godzina: 14:57:20 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 13.11.2020 godzina: 12:17:09 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.11.2020 godzina: 15:00:20 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szetlewek

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szetlewek

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 15.09.2020 godzina: 14:32:26 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji [...]

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 08.09.2020 godzina: 10:12:41 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ - „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji: Przyłącze gazowe – Ośrodek Zdrowia w Zagórowie; - Szkoła Podstawowa, ul. Plac Szkolny; - Szkoła Podstawowa, ul. Pyzderska; - Miejskie Przedszkole

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 03.09.2020 godzina: 11:48:41 przez: Dariusz Durczak.„Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia w ramach inwestycji: Przyłącze gazowe – Ośrodek Zdrowia w Zagórowie; - Szkoła Podstawowa, ul. Plac Szkolny; - Szkoła Podstawowa, ul. Pyzderska; - Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie;

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 28.08.2020 godzina: 12:13:18 przez: Dariusz Durczak.Odpowiedzi na pytania - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelewska Łąka

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 17.08.2020 godzina: 13:32:11 przez: Dariusz Durczak.Odpowiedzi na pytania - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.08.2020 godzina: 12:08:29 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelewska Łąka

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 05.08.2020 godzina: 13:23:32 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 31.07.2020 godzina: 14:28:02 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 30.07.2020 godzina: 14:00:35 przez: Dariusz Durczak.Modyfikacja SIWZ - Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 22.07.2020 godzina: 11:29:36 przez: Dariusz Durczak.Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 17.07.2020 godzina: 14:56:53 przez: Dariusz Durczak.Modyfikacja SIWZ z dnia 20.04.2020 r. - dot. Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo”.

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 20.04.2020 godzina: 12:49:05 przez: Dariusz Durczak.Odpowiedzi na pytanie dot. „Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo”. IKZP.271.1.2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 16.04.2020 godzina: 12:37:03 przez: Dariusz Durczak.Modyfikacja SIWZ - Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo

Modyfikacja SIWZ - Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 09.04.2020 godzina: 10:50:25 przez: Dariusz Durczak.„Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo”

„Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 03.04.2020 godzina: 15:14:04 przez: Dariusz Durczak.