Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Zamówienia publiczne - rozstrzygnięcia przetargów 2020

Zamówienia publiczne - przetargi rozstrzygnięte w 2020 roku.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wyposażenia w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 12.02.2021 godzina: 12:32:33 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” : IKZP.271.13.2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.02.2021 godzina: 10:23:44 przez: Dariusz Durczak.Zawiaomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków.

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.02.2021 godzina: 12:23:10 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia...

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 21.01.2021 godzina: 11:56:28 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 18.12.2020 godzina: 11:44:05 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn.„Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.12.2020 godzina: 11:57:24 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IKZP.271.8.2020. Nazwa zadania: Zakup, dostawa i serwis ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 20.11.2020 godzina: 13:42:45 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szetlewek"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 09.10.2020 godzina: 14:25:39 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 09.09.2020 godzina: 13:20:52 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koszelewska Łąka

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.09.2020 godzina: 13:06:54 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn. Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 21.08.2020 godzina: 12:14:15 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 06.08.2020 godzina: 14:56:42 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pn Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Włodzimirów - Osiny – Wincentowo

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 07.05.2020 godzina: 13:00:42 przez: Dariusz Durczak.