Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Informacje z otwarcia ofert 2021

Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia 2021
Informacja o treści złożonych ofert Dostawa wyposażenia w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (usługi oświaty) na budynek usług społecznych "Centrum opiekuńczo - mieszkalne"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 29.01.2021 godzina: 14:30:29 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 25.01.2021 godzina: 14:30:56 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 15.01.2021 godzina: 13:36:34 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia...

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 12.01.2021 godzina: 08:50:15 przez: Dariusz Durczak.