Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpk

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zagórowie - Księgowość
  Anna Sakowska

  Skarbnik Gminy Zagórów

  Pokój nr 1, telefon: 63-274-88-17


  Iwona Ignaszak

  Inspektor ds. księgowości

  Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

  ksiegowość_umg@zagorow.pl

  Katarzyna Wróblewska

  Inspektor ds. księgowości

  Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

  finanse_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


 • zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków zakresu sprawozdawczości

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • rozliczanie inwentaryzacji

 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza

 • opracowywanie projektu budżetu, przychodów i rozchodów budżetowych