Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor Polski

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zagórowie - Księgowość
  Anna Sakowska

  Skarbnik Gminy Zagórów

  Pokój nr 1, telefon: 63-274-88-17


  Iwona Ignaszak

  Inspektor ds. księgowości

  Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

  ksiegowość_umg@zagorow.pl

  Katarzyna Wróblewska

  Inspektor ds. księgowości

  Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

  finanse_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


 • zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków zakresu sprawozdawczości

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • rozliczanie inwentaryzacji

 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza

 • opracowywanie projektu budżetu, przychodów i rozchodów budżetowych