Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor Polski


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zagórowie

Parter – wejście A


Księgowość


 

Anna Sakowska

Skarbnik Gminy Zagórów

Pokój nr 1, telefon: 63-274-88-17

skarbnik_umg@zagorow.pl

Iwona Ignaszak

Główna księgowa

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

ksiegowość_umg@zagorow.pl

Katarzyna Wróblewska

Inspektor ds. księgowości

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

zarzad_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Płace i ubezpieczenia


Maria Parus-Durczak

Inspektor ds. płac i ubezpieczeń

Pokój nr 3, telefon: 63 274 88 40

finanse_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Świadczenia rodzinne


Marta Matyjaszek

Podinspektor ds. świadczeń społecznych

Pokój nr 3, telefon: 63 274 88 16

m.matyjaszek@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Podatki


Pokój nr 4, telefon: 63 274 88 06

podatki@zagorow.pl

Jolanta Brzęcka

Inspektor ds. podatków i opłat

Małgorzata Deręgowska

Inspektor ds. podatków i opłat

Krystyna Jakubowska

Specjalista ds. podatków i opłat

Zakres prowadzonych spraw:


Kasa


Aurelia Świątek

Inspektor ds.obsługi finansowej - kasjer

Pokój nr 5, telefon: 63-274-88-19

Zakres prowadzonych spraw:


Parter – wejście C


Referat inwestycyjno-komunalny

Tomasz Jabłoński

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego

Pokój nr 8, telefon: 63-274-88-07

t.jablonski@zagorow.pl


Działalność gospodarcza


Magdalena Andrzejak

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

Pokój nr 7, telefon: 63-274-88-32

epg_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Zamówienia publiczne


Dariusz Durczak

Inspektor ds. zamówień publicznych

Pokój nr 7, telefon: 63-274-88-32

zp_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Budownictwo i ochrona środowiska


Tomasz Jabłoński

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego

Pokój nr 8, telefon: 63-274-88-07

t.jablonski@zagorow.pl

Maciej Ruciński

Specjalista ds. ochrony środowiska

Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08

m.rucinski@zagorow.pl

Eliza Nowaczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska

Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08

e.nowaczyk@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Gospodarka gruntami


Dariusz Kuczmaszewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

Pokój nr 10, telefon: 63-274-88-09

d.kuczmaszewski@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Gospodarka mieszkaniowa


Karol Wiśniewski

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Pokój nr 10, telefon: 63-274-88-09

ik_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Piętro-wejście A


Sekretariat

Katarzyna Rzepczak

Inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Pokój nr 11, telefon: 63-274-88-10, fax: 63-274-88-11

umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Burmistrz Roman Kulterman

Pokój nr 12 , telefon: 63 274-88-10

r.kulterman@zagorow.pl

Zastępca Burmistrza Karol Błaszczak

Pokój nr 14 , telefon: 63 274-88-10

k.blaszczak@zagorow.pl

Sekretarz Joanna Mięta

Pokój nr 13 , telefon: 63 274-88-10

j.mieta@zagorow.pl


Kadry i sprawy organizacyjne


Joanna Kempińska

Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

Pokój nr 18, telefon: 63-274-88-01

kadry_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Obsługa organów Gminy


Anna Parus

Inspektor ds. obsługi organów gminy

Pokój nr 18, telefon: 63-274-88-01

rada_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Piętro-wejście B


Urząd Stanu Cywilnego

Burmistrz Roman Kulterman

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Joanna Kempińska

Z - ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Lidia Bartecka

Specjalista ds rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych

Pokój nr 25 , telefon: 63-274-88-03

usc_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Ewidencja ludności


Tomasz Teodorczyk

Inspektor ds. spraw obywatelskich

Pokój nr 24, telefon: 63-274-88-04

elud_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw: