Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpk


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zagórowie

Parter – wejście A


Księgowość


 

Iwona Ignaszak

Skarbnik Gminy Zagórów

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-18

skarbnik_umg@zagorow.pl

ksiegowość_umg@zagorow.pl

Katarzyna Wróblewska

Główna księgowa

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

zarzad_umg@zagorow.pl

Milena Muszyńska

Podinspektor ds. księgowości

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

m.muszynska@zagorow.pl

Beata Górniak

Podinspektor ds. księgowości

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

b.gorniak@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Płace i ubezpieczenia


Maria Parus-Durczak

Inspektor ds. płac i ubezpieczeń

Pokój nr 3, telefon: 63 274 88 40

finanse_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Kadry i sprawy orgnizacyjne


Marta Matyjaszek

Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

Pokój nr 3, telefon: 63 274 88 16

kadry_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Podatki


Pokój nr 4, telefon: 63 274 88 06

podatki@zagorow.pl

Jolanta Brzęcka

Inspektor ds. podatków i opłat

Julita Maślińska

Podinspektor ds. podatków i opłat

j.maslinska@zagorow.pl

Krystyna Jakubowska

Specjalista ds. podatków i opłat

k.jakubowska@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:

Parter – wejście C


Referat inwestycyjno-komunalny

Tomasz Jabłoński

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego

Pokój nr 8, telefon: 63-274-88-07

t.jablonski@zagorow.pl


Budownictwo, ochrona środowiska i gospodarka odpadami


Tomasz Jabłoński

Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego

Pokój nr 8, telefon: 63-274-88-07

t.jablonski@zagorow.pl

Maciej Ruciński

Specjalista ds. ochrony środowiska

Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08

m.rucinski@zagorow.pl

Eliza Adamiak

Inspektor ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego

Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08

e.adamiak@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Działalność gospodarcza i gospodarka odpadami


Magdalena Andrzejak

Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki odpadami

Pokój nr 10, telefon: 63-274-88-09

epg_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Gospodarka gruntami


Dariusz Kuczmaszewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

Pokój nr 10, telefon: 63-274-88-09

d.kuczmaszewski@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:

Parter – wejście D


Zamówienia publiczne


Dariusz Durczak

Inspektor ds. zamówień publicznych

Pokój nr 1, telefon: 63-274-88-24

zp_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Gospodarka mieszkaniowa i zamówienia publiczne


Karol Wiśniewski

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Pokój nr 1, telefon: 63-274-88-24

ik_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:

Jarosław Buziak

Pomoc administracyjna

Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-42

j.buziak@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Piętro-wejście A


Sekretariat

Katarzyna Rzepczak

Podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Pokój nr 11, telefon: 63-274-88-10, fax: 63-274-88-11

umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Burmistrz Roman Kulterman

Pokój nr 12 , telefon: 63 274-88-10

r.kulterman@zagorow.pl

Zastępca Burmistrza Karol Błaszczak

Pokój nr 14 , telefon: 63 274-88-10

k.blaszczak@zagorow.pl

Sekretarz Joanna Mięta

Pokój nr 13 , telefon: 63 274-88-10

j.mieta@zagorow.pl


Obsługa organów Gminy


Justyna Janowska

Inspektor ds. obsługi organów gminy

Pokój nr 18, telefon: 63-274-88-01

rada_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:


Piętro-wejście B


Urząd Stanu Cywilnego

Anna Parus

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Pokój nr 25, telefon 63-27488-03

a.parus@zagorow.pl

usc_umg@zagorow.pl

Joanna Kempińska

Z - ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zakres prowadzonych spraw:


Ewidencja ludności


Tomasz Teodorczyk

Inspektor ds. spraw obywatelskich

Pokój nr 24, telefon: 63-274-88-04

elud_umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw: