Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.

Urząd Miejski w Zagórowie
 
ul. Kościelna 4,   62-410 Zagórów
tel. (63) 274-88-10,274-88-00 fax. (63) 274-88-11
Strona: www.zagorow.pl, E-mail: umg@zagorow.pl 
___________________________________
 
 
___________________________________
 
 
 
Godziny otwarcia Urzędu:
 
Poniedziałek - 7.30 - 15.30
Wtorek - 7.15 - 15.15
Środa - 7.15 - 15.15
Czwartek - 7.15 - 15.15
Piątek - 7.15 - 15.15
 
 
 
Kontakt  e-mail:
 
Burmistrz Gminy: w.radniecki@zagorow.pl
Sekretarz Gminy: a.kmiec@zagorow.pl
Sekretariat: umg@zagorow.pl
Biuro Rady:  rada_umg@zagorow.pl
Ewidencja ludności: elud_umg@zagorow.pl
Urząd Stanu Cywilnego: usc_umg@zagorow.pl  
Zamówienia Publiczne: zp_umg@zagorow.pl
Gospodarka mieszkaniowa: z.rydzewska@zagorow.pl
Ewidencja działalności gospodarczej: epg_umg@zagorow.pl
Ochrona środowiska: ik_umg@zagorow.pl
Gospodaka gruntami: d.kuczmaszewski@zagorow.pl  
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy: bibzagrow@wp.pl
GOK: mgokzagorow@op.pl
MGOPS: opszagorow@prosysko.pl