Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.

Urząd Stanu Cywilnego: 


           Akta Stanu cywilnego - sprostowaniePodstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o Aktach Stanu Cywilnego ( Dz.U.Nr 36, póz. 180 zpóźniejszymi zmianami).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Podanie,
 2. dowód osobisty,
 3. odpis skróconego aktu stanu cywilnego, na podstawie, którego zostanie sprostowany błędny zapis.
II. OPŁATY :
Sprostowanie aktów stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:
 1. podanie - 5 zł.
 2. załącznik - 0,50 zł.
 3. decyzja- 30 zł.
III. TERMIN REALIZACJI:
 1. 7 dni
 2. W sprawach skomplikowanych do jednego miesiąca.
IV. ETAPY:
 1. Przyjęcie wniosku.
 2. Decyzja.
V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - pok.  nr 113.
VI: TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.