Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Ogłoszenie o przetargach 2018

Zamówienia publiczne podlegające Ustawie.
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 14.09.2018 godzina: 14:18:38 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 28.08.2018 godzina: 13:22:39 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów" z dnia 17.08.2018 r.

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 17.08.2018 godzina: 09:20:59 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia z dnia 13.08.2018 r. pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 13.08.2018 godzina: 13:31:54 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.08.2018 godzina: 14:20:43 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 03.08.2018 godzina: 14:29:35 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 19.07.2018 godzina: 13:03:46 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 09.07.2018 godzina: 15:27:38 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.07.2018 godzina: 14:19:16 przez: Dariusz Durczak.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 06.06.2018 godzina: 14:16:47 przez: Dariusz Durczak.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 06.06.2018 godzina: 08:16:11 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach "Imielno i Bukowe"

Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach "Imielno i Bukowe"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 24.05.2018 godzina: 09:43:09 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 16.05.2018 godzina: 14:04:43 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści SIWZ ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórów''

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 08.05.2018 godzina: 10:02:34 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagorów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 24.04.2018 godzina: 15:37:01 przez: Dariusz Durczak.