Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Informacje z otwarcia ofert 2018

Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia 2018
Informacja o treści złożonych ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 25.09.2018 godzina: 13:08:57 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Informacja z dn. 12.09.2018 r. o treści złożonych ofert - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 12.09.2018 godzina: 13:35:44 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 22.08.2018 godzina: 20:24:14 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 20.08.2018 godzina: 13:59:20 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 20.07.2018 godzina: 12:46:25 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.06.2018 godzina: 13:54:14 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.06.2018 godzina: 12:01:58 przez: Dariusz Durczak.