Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Zamówienia publiczne - rozstrzygnięcia przetargów 2018

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięcia przetargów 2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 05.10.2018 godzina: 09:25:22 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.10.2018 godzina: 14:22:58 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 27.08.2018 godzina: 08:23:07 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 24.08.2018 godzina: 12:13:50 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 23.08.2018 godzina: 08:52:55 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 18.06.2018 godzina: 12:14:15 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Imielno i Bukowe

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 07.06.2018 godzina: 09:32:39 przez: Dariusz Durczak.