Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor PolskiKierownictwo Urzędu w ZagórowieBurmistrz: Wiesław Radniecki

Telefon:(63) 274 88 10, pokój nr 12, e-mail: w.radniecki@zagorow.pl

Informacje: Wiesław Radniecki, Burmistrz Gminy Zagórów pełni swoją funkcję od 1994 roku

Zastępca Burmistrza: Roman Kulterman

Telefon:(63) 274 88 10, pokój nr 14, e-mail: r.kulterman@zagorow.pl

Informacje:

Sekretarz: Joanna Mięta

Telefon:(63) 274 88 10, pokój nr 13, e-mail: j.mieta@zagorow.pl

Informacje:

Skarbnik: Anna Sakowska

Telefon:(63) 274 88 17, pokój nr 1, e-mail: skarbnik@zagorow.pl

Informacje: