Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor PolskiKierownictwo Urzędu w ZagórowieBurmistrz: Roman Kulterman

Telefon:(63) 274 88 10, pokój nr 12, e-mail: r.kulterman@zagorow.pl

Informacje: Roman Kulterman, Burmistrz Gminy Zagórów pełni swoją funkcję od 2018 roku

Zastępca Burmistrza: Karol Błaszczak

Telefon:(63) 274 88 25, pokój nr 14, e-mail: k.blaszczak@zagorow.pl

Informacje: Karol Błaszczak, Z-ca Burmistrz Gminy Zagórów pełni swoją funkcję od marca 2019 roku

Sekretarz: Joanna Mięta

Telefon:(63) 274 88 10, pokój nr 13, e-mail: j.mieta@zagorow.pl

Informacje:

Skarbnik: Anna Sakowska

Telefon:(63) 274 88 17, pokój nr 1, e-mail: skarbnik@zagorow.pl

Informacje: