Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Ogłoszenie o przetargach 2019

Zamówienia publiczne podlegające Ustawie.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone dot. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 27.12.2019 godzina: 10:36:15 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści IKZP.271.10.2019 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 17.12.2019 godzina: 12:34:53 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.10.2019 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 11.12.2019 godzina: 14:19:10 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści z dnia 07.11.2019 IKZP.271.9.2019 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 07.11.2019 godzina: 13:34:34 przez: Dariusz Durczak.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.11.2019 godzina: 11:57:15 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści z dnia 04.11.2019 IKZP.271.9.2019 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.11.2019 godzina: 11:52:31 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia SIWZ z dnia 28.10.2019 r. IKZP.271.9.2019 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 28.10.2019 godzina: 13:58:53 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.9.2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 18.10.2019 godzina: 13:03:42 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.09.2019 r. IKZP.271.8.2019 pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 25.09.2019 godzina: 13:10:49 przez: Dariusz Durczak.Zmiana treści SIWZ - IKZP.271.8.2019 pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 20.09.2019 godzina: 13:35:00 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.8.2019 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 11.09.2019 godzina: 10:47:34 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.7.2019 Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 01.08.2019 godzina: 12:28:44 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.6.2019 Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 18.07.2019 godzina: 09:51:24 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SIWZ - IKZP.271.5.2019 pn. "Przebudowa drogi gminnej Michalinów Oleśnicki – Augustynów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 16.07.2019 godzina: 12:03:22 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.5.2019 "Przebudowa drogi gminnej 439007P Michalinów Oleśnicki – Augustynów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 03.07.2019 godzina: 13:54:05 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SWIZ - IKZP.271.3.2019 Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie. Stadion Miejski - boisko do piłki nożnej

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 15.05.2019 godzina: 12:35:24 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.4.2019 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berdychów w m. Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 14.05.2019 godzina: 14:37:05 przez: Dariusz Durczak.IKZP.271.3.2019 Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie. Stadion Miejski- boisko do piłki nożnej

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 30.04.2019 godzina: 13:36:29 przez: Dariusz Durczak.Informacja o unieważnieniu postępowania ,,Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie''

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 09.04.2019 godzina: 15:08:35 przez: Dariusz Durczak.Wyjaśnienia treści SWIZ - IKZP.271.2.2019 Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie. Stadion Miejski - boisko do piłki nożnej

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.04.2019 godzina: 14:29:11 przez: Dariusz Durczak.