Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Informacje z otwarcia ofert 2019

Zamówienia publiczne - informacje z otwarcia 2019
Informacja o treści złożonych ofert IKZP.271.10.2019 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 23.12.2019 godzina: 09:10:36 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert IKZP.271.9.2019 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 21.11.2019 godzina: 13:43:38 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert IKZP.271.8.2019 pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 27.09.2019 godzina: 15:09:44 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert IKZP.271.7.2019 Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 13.08.2019 godzina: 10:36:56 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert IKZP.271.6.2019 - Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 29.07.2019 godzina: 13:58:51 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - IKZP.271.5.2019 pn. "Przebudowa drogi gminnej Michalinów Oleśnicki – Augustynów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 19.07.2019 godzina: 14:36:49 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - IKZP.271.4.2019 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berdychów w m. Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 29.05.2019 godzina: 13:25:16 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - IKZP.271.3.2019 Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie. Stadion Miejski - boisko do piłki nożnej

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 17.05.2019 godzina: 13:14:38 przez: Dariusz Durczak.Informacja o treści złożonych ofert - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN, na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 22.03.2019 godzina: 12:36:44 przez: Dariusz Durczak.