Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.Zamówienia publiczne - rozstrzygnięcia przetargów 2019

Zamówienia publiczne - rozstrzygnięcia przetargów 2019
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - IKZP.271.9.2019 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 07.01.2020 godzina: 14:07:33 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - IKZP.271.10.2019 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagórów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 07.01.2020 godzina: 13:02:57 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu/usługi oświaty/ na potrzeby przedszkola”

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 10.10.2019 godzina: 13:13:01 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - IKZP.271.7.2019 Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 22.08.2019 godzina: 14:15:59 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IKZP.271.6.2019 Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 02.08.2019 godzina: 13:24:52 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa drogi gminnej Michalinów Oleśnicki – Augustynów"

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 02.08.2019 godzina: 10:59:08 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania IKZP.271.6.2019 Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 31.07.2019 godzina: 07:24:24 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IKZP.271.4.2019 "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berdychów w m. Zagórów

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 12.06.2019 godzina: 13:09:04 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IKZP.271.3.2019 Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie. Stadion Miejski - boisko do piłki nożnej

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 07.06.2019 godzina: 13:36:16 przez: Dariusz Durczak.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - IKZP.271.1.2019 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 9 000 000 zł

Czytaj dalej...

Data utworzenia: 04.04.2019 godzina: 12:40:29 przez: Dariusz Durczak.