RSS
         

Położenie gminy

Gmina położona jest w odległości około 10 km od autostrady A-2 Poznań - Konin - Warszawa. Z ważniejszych lokalnych połączeń na uwagę zasługuje dogodny dojazd do węzłów komunikacyjnych: autobusowych i kolejowych w Słupcy i Koninie. Z gminy można też stosunkowo szybko i wygodnie (odległość 40 do 60 km) dojechać do Pleszewa, Jarocina, Kalisza.

W naszej gminie mieszka 9321 osób z czego 2888 zamieszkuje miasto Zagórów. Powierzchnia całej gminy to 159 km2, z czego 3,3 km2 to powierzchnia miasta.

Gmina Zagórów położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Graniczy z gminami: od zachodu z gminą Pyzdry, od północy z gmina Lądek, od wschodu z gminą Rzgów, a od południa z gminą Grodziec i Gizałki. Obszar gminy leży w obrębie dwóch regionów - Pradolina Warszawsko-Berlińska i Wysoczyzna Turecka. Wg podziału na regiony fizyczno-geograficzne Polski obszar gminy położony jest w obrębie podprowincji Nizin Środkowopolskich w makroregionie Nizin Południowowielkopolskich zajmując mezoregion Doliny Konińskiej.

Ukształtowanie powierzchni jest zróżnicowane. Różnica wysokości pomiędzy dnem doliny Warty a porośniętym lasem zespołem wydm położonych na północny zachód od Wrąbczyna do Myszakówka i na południowy zachód od Grądzenia wynosi ok. 25 m. We wschodniej części gminy dolina Czarnej Strugi oddziela Kotlinę Pyzderską od Równiny Rychwalskiej. Dolinę Czarnej Strugi wypełniają piaski rzeczne, mady i torfy. Sieć wodna gminy Zagórów należy do zlewni rzeki Warty. Największym dopływem Warty na tym obszarze jest Czarna Struga. Płynie ona we wschodniej części gminy i wpada jeszcze na terenie gminy do Warty.

Wersja do druku