Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących.

Zapytanie cenowe IKZP.271.D30.4.2019 dla zamówienia publicznego pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w m. Zagórów" o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - wyświetl

ZAŁĄCZNIKI:

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu ‑ załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- przedmiar robót - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

- wzór umowy - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

- formularz ofertowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania

- klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

 Utworzono: 21-06-2019 12:41:15 przez Dariusz Durczak. | Edytowano: 21-06-2019 12:45:42 przez Dariusz Durczak. | Zakończenie publikacji: .

PrintWydrukuj ten dokument

Copyright ©Biuro Komputerowe Infojar