Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd
tpkGmina Zagórów realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

 

Dofinansowanie projektu z UE:  37 080,00 zł

REKRUTACJA  NA  BEZPŁATNE  SZKOLENIA

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Gmina Zagórów zaprasza do udziału w szkoleniach komputerowych w ramach działania

3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn.”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

 

Projekt to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc.


Nabór do poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń prowadzony będzie przez Gminę Zagórów w Zagórowie w grupach wiekowych od 25 lat do 65+.


Szkolenia odbywać się będą w budynkach Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie w okresie od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r.


TEMATY SZKOLEŃ do wyboru (1 uczestnik może skorzystać tylko z 1 szkolenia):

  1. Rodzic w internecie.

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się
z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także
z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie,
a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi,
dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

  1. Moje finanse i transakcje w sieci.

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pomocą internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik/-czka będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

  1. Rolnik w sieci.

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników, którzy
na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu .

Szczegółowy harmonogram oraz miejsca realizacji zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji, ponieważ organizatorzy chcą jak najlepiej dostosować miejsce i czas zajęć do potrzeb uczestników.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Format szkoleń: 12 godzin rozdzielone na 2 dni, w trybie piątek-sobota lub sobota-niedziela.

W ramach projektu uczestnikowi szkolenia zapewniony będzie posiłek oraz woda, kawa, herbata.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , tel. 63 2748810 lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zagórowie , ul. Plac szkolny 1 , tel. 63 2748111 oraz online: umg@zagorow.pl

 

Operatorem Programu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1. - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 2. - Deklaracja wyboru modułu szkoleniowego

Załącznik nr 3. - Dane uczestnika indywidualnego otrzymującego wsparcie w ramach projektu

Załącznik nr 4. - Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy osttecznego

Załącznik nr 5. - Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego

 

 
Utworzono: 18-10-2019 14:17:11 przez Administrator.

Powrót na stronę główną