Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor PolskiINFORMACJA O XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

W dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej Zagórowa


z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 – 2032,

b) zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu wyborczego na kadencję 2010 – 2014.

7. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w mijającej kadencji.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad XXIX sesji.

 

           Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX sesji.                                       

 

 

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                               /-/ Romualda Matusiak

 
Utworzono: 04-11-2014 12:28:38 przez Anna Parus.

Powrót na stronę główną