Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd
tpkK O M U N I K A T

 

 

Burmistrz Gminy Zagórów informuje, iż wnioski o dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w 2021 roku będą dostępne w późniejszym terminie tj. po otrzymaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zagórów w 2021 roku.

O terminie i możliwości składania wniosków będą Państwo poinformowani poprzez stronę internetową www.zagorow.pl  oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń i tut. urzędu.

 

 

                                                                                                                    Burmistrz Gminy Zagórów

                                                                                                                       /-/Roman Kulterman
Utworzono: 14-05-2021 07:59:32 przez Eliza Adamiak.

Powrót na stronę główną